• aluteam@fsm.edu.tr

ARAŞTIRMA


Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile özellikle alüminyum sektörünün katma değeri yüksek alanlara girebilmesini sağlayacak çalışmalar gerçekleştirilerek, yeni ürünler geliştirilmesine katkı sağlanmaktadır. Bu faaliyetler firmaların talepleri doğrultusunda gerçekleşebildiği gibi işletmelerde yapılan gözlemlerle sektörün ihtiyaçlarına göre de şekillenmektedir. Alüminyum sektörü özelinde ve sektörün yönlendirmesi ile mevcut malzemelerin optimizasyonu ve alternatiflerinin geliştirilmesi için araştırma ve saha çalışmaları yapılmaktadır. Son yıllarda alüminyum esaslı ürünlerin kullanım sahası hızla genişlemektedir. Katma değerli ürünler üretilmesi (savunma, havacılık, otomotiv, medikal) ve mevcut ürünlerin katma değerlerinin arttırılması (mekanik, yüzey vb. gibi) büyük önem kazanmıştır. Firmalara katma değerli ürünler üretilmesi ve mevcut ürünlerin katma değerlerinin arttırılması konusunda destek sağlanmaktadır. Küresel rekabetin artmasıyla seri üretim terk edilmiş ve yalın üretime geçilmiştir. Günümüzde ise küresel rekabet ve hızlı arz nedeniyle yalın üretim yerini çevik üretime bırakmaya başlamıştır. ALUTEAM’de sağlamış olduğumuz ortak bilgi ağı ve alt yapı ile firmalara üretim süreçleri konusunda destek sunulmaktadır.