• aluteam@fsm.edu.tr

TÜBİTAK 1002 Projesi destek aldı.


23 Mayıs 2022

İstanbul Üniversitesi Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nihal Doğruöz GÜNGÖR (Yürütücü) ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezinden (ALUTEAM) Dr. Öğretim Üyesi Dr. Gökhan ÖZER (Araştırmacı)’in hazırladığı “Bdellovibrio bacteriovorus'un Soğutma Kulesi Model Su Sistemindeki 316L Paslanmaz Çeliğinin Mikrobiyolojik Korozyonu Üzerindeki İnhibisyon Etkisi” başlıklı TÜBİTAK 1002 projesi desteklenmeye hak kazanmıştır.

Biyofilm, doğada, genellikle metale veya diğer yüzeylere yapışan bakteri, mantar ve arkeleri içeren mikroorganizma konsorsiyumudur. Bu mikroorganizma konsorsiyumunun metabolik aktivitelerinden dolayı metal yüzeylerde meydana gelen aşınmaya yani korozyona ise mikrobiyolojik kozoryon (MIC) denir. Biyofilm ve MIC, soğutma su sistemleri, petrol ve gaz endüstrisi, deniz ortamları, nükleer atık depolama tesisleri, havacılık yakıt sistemleri ve atık arıtım tesislerinde sıklıkla görülmektedir. Soğutma sistemlerinde oluşan biyofilm ve buna bağlı olarak oluşan MIC, ısı transfer veriminin azalmasına, üretimde kayıplara ve sistem bakım harcamalarının artmasına neden olur. Projemiz kapsamında zararlı bakterileri avlayan avcı (predatör) bakteriler ile zararlı bakteriler etkisiz hale getirilecek olup, böylece tekstil, gıda, ilaç ve kimya endüstrilerinde, alışveriş merkezi, otel, tatil köylerinde kullanılan klima santrallerin soğutulmasında yoğun olarak kullanılan soğutma kulelerinde yaşanan biyofilm ve korozyon problemlerinin çözümü dolayısı ile sistemlerin daha uzun süre kullanımı ve sistem bakım maliyetinin düşürülmesi sağlanacaktır.