• aluteam@fsm.edu.tr

ALUVET Projesi Çalışmaları Devam Ediyor


22 Kasım 2021

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim Ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus + Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar (Ka202) Faaliyeti 2020 yılı Teklif Çağrısı Dönemi Proje Başvuruları kapsamında İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği yürütücülüğünde, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği, Association of Thessalian Enterprises and Industries, Aluminium Federation Limited ve Instıtute Of Entrepreneurshıp Development ortaklığında hazırlanan “Vocational Training And Education For Aluminium Sector” isimli proje çalışmaları devam ediyor.

Erasmus + Programı kapsamında faaliyetlerine başlanılan ALUVET Projesi ile alüminyum sektörü için önemli bir mesleki eğitim programının oluşması sağlanacak.

Projenin geldiği noktada FSMVÜ ALUTEAM’in de aralarında bulunduğu proje ekibi alüminyum sektörünün öncü firmalarıyla dijital platformda buluşacak ve yapılacak görüşmeler neticesinde eğitim programı için ihtiyaçlar belirlenecek.