• aluteam@fsm.edu.tr

Vizyon ve Misyon


Vizyonumuz

Sanayi- Üniversite işbirliği çerçevesinde alüminyumun katma değer oluşturacak alanlarda kullanılmasını ve ülkemizin bu alanda dünya çapında rekabet gücünün artmasını sağlayacak, alüminyum ve ilgili tüm sektörlerin ortak kullanımına ve işbirliğine açık uluslararası ölçekte bir araştırma merkezi olmaktır. Bu kapsamda ALUTEAM bünyesinde sürdürülen test, eğitim ve araştırma faaliyeteri ve uluslararası standartlarda rekabet edecek projeler ile alüminyum sektöründeki markalara yüksek kalitede maliyetleri minimize edecek en yeni teknolojiyi barındıran üretim metotları konusunda rehber olup yeni ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

Misyonumuz

Alüminyum sektörünün bilgi eksenli gelişmesini ve imalat teknolojilerinin kullanılması ile üretim süreçlerinin iyileştirilmesi ve ürün çeşitliliğinin artmasını sağlayacak; ortak, akredite bir test, eğitim ve araştırma merkezi olarak hizmet vermektir. Eklemeli imalat teknolojilerindeki uluslararası standartlar takip edilerek bu alanda yapılan yatırımlarla özellikle alüminyum eklemeli imalatta ülkemize önemli bir üretim ve araştırma kapasitesi kazandırılmış ve geliştirilmeye de devam edilmektedir.