• aluteam@fsm.edu.tr

Ürün


Son yıllarda alüminyum esaslı ürünlerin kullanım sahası hızla genişlemektedir. Katma değerli ürünler üretilmesi (savunma, havacılık, otomotiv, medikal) ve mevcut ürünlerin katma değerlerinin arttırılması (mekanik, yüzey vb. gibi) büyük önem kazanmıştır. Firmalara katma değerli ürünler üretilmesi ve mevcut ürünlerin katma değerlerinin arttırılması konusunda destek sağlanmaktadır.