• aluteam@fsm.edu.tr


Alüminyum Yapı Sistemleri Test ve Eğitim Laboratuvarı (ASTEL) Projesi

TR10/18/YMP/0038

01.10.2018-31.10.2020 

ALUTEAM bünyesinde yürütülen TR10/18/YMP/0038 kodlu Alüminyum Yapı Sistemleri Test ve Eğitim Laboratuvarı (ASTEL) Projesi ile kurulacak sistem testleri laboratuvarının alüminyum sanayicilerin ve cephe uygulamacılarının temel ihtiyaçlarını karşılayacak uluslararası standartlara uygun bir altyapının teşkili ve laboratuvardan elde edilecek verilerin genelleştirilerek ürün ve üretimin geliştirilmesi, katma değeri yüksek ürünlerin ortaya çıkarılmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu projenin diğer önemli amacı ise alüminyumun mimari uygulama alanlarında yetkin ve deneyimli işgücünün yetiştirilmesidir.
 

Alüminyum sektörünün, sistem testleri ihtiyaçlarını yurt dışından veya sektör temsilcilerinin kontrolünde olan yabancı menşeili sertifika sahibi laboratuvarlardan sağlaması ve mevcut yöntemlerin ülkemizin kaynaklarının yabancı sermayeye akmasına sebep olması, gerekli testlerin yaptırılmasının firmalara oluşturduğu zaman ve maliyet yükü alüminyum sektörünün bu alanda bir çalışma yapılması ihtiyacını doğurmuştur. 2018 yılından bu yana sürdürülen proje çalışmaları temelde iki yapının oluşturulması üzerine kurulmuştur. Buna göre sistem testlerinin yapılacağı bir test merkezi ve bu alanda iş gücünün verimliliğini arttıracak eğitim programı oluşturulması kapsamında faaliyetlerin sürdürüldüğü Alüminyum Yapı Sistemleri Test ve Eğitim Laboratuvarı (ASTEL) Projesi alüminyum yapı sistemleri üreten firmalar, mimarlar, inşaat firmaları, mimarlık-tasarım-inşaat mühendisliği dallarında eğitim görenler, yapı sistemlerini ve aksesuarlarını tasarlayan firmalar ve mimarlar, akademisyenler ve araştırmacılara ulaşmayı hedeflemektedir.

 
ASTEL Projesi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ), Girişimci Alüminyum ve Sanayici İş Adamları Derneği (GALSİAD), İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği (TALSAD) ortak girişimi ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle hayata geçmiştir. Çuhadaroğlu Metal ise projenin iştirakçisi olmuştur. Projenin toplam bütçesi ise 2.308.625,84 TL'dir.
 
Esenyurt ALKOP Sanayi Sitesi’nde yer alan test laboratuvarı alüminyum malzemeden imal edilmiş yapı sistemlerine (cephe sistemleri, kapılar, pencereler, bölmeler, vb.) uygulanacak sistem TIP-I testlerinin (rüzgar yüküne dayanım testi, su sızdırmazlık testi, vb.) sektörün ortaklığında kurulacak akredite bir laboratuvardır. Test merkezi ile birlikte EN ISO 10077 Isıl Performans Testleri, 15m’ye kadar sistemlere uygulama, TS EN 12207 (Kapı ve Pencerelerde - Hava Geçirgenliği - Sınıflandırma) ve TS EN 12208 (Kapı ve Pencerelerde - Su Sızdırmazlığı - Sınıflandırma) hizmetleri sunulabilecektir. İkinci fazda ise TS EN 13115 (Pencereler - Mekanik özelliklerin sınıflandırılması - Germe, burma ve işletme kuvvetleri) Hava Geçirgenliği : TS EN 12153, TS EN 1026, TS EN 12426, TS EN 12427, TS EN 12835 ve ASTM E 283, Su Sızdırmazlığı: TS EN 12155, TS EN 1027 ve ASTM E 331 ve Rüzgar Yüküne Dayanım: TS EN 12179, TS EN 12211 ve ASTM E 330 hizmetleri gerçekleştirilebilecektir. 
 
Öte yandan projenin eğitim ayağında ise cephe sistemleri konusunda sertifikalı eğitim programı hazırlanmıştır. ASTEL Projesi kapsamında kurulan "Cephe Akademi" ile cephe sistemleri alanında profesyonel bir eğitim programı oluşturulmuştur. 30 Ekim 2019 tarihinde kapılarını açan akademi toplamda 150 saatlik 10 farklı derste hizmet verecek şekilde programlanmıştır. Hafta içi 18.30-22.00 saatleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe akşamları olacak şekilde haftanın üç günü ALUTEAM’de yapılan teorik dersler 4 ay boyunca devam etmiştir. Bir mesleki gelişim eğitim programı olan Cephe Akademi’de derslerin içeriği sektör çalışanlarının yanı sıra bu alanda eğitimine devam eden öğrencilere yönelik olarak oluşturulmuştur. Aktif olarak cephe odaklı çalışmalarını yürüten güçlü eğitmen kadrosunun rehberliğinde geliştirilen programda on farklı ders aynı anda birbirini tamamlayacak şekilde yürütülmüştür. 
 
Cephe Sistemlerine Giriş, Cephe Sistemleri, Cephe Tasarım ve Etüt, Statik, Malzeme, Proje Hazırlama Teknikleri, İmalat ve Montaj Teorileri, Standartlar ve Testler, Kalite Kontrol olarak sıralanan ilk dokuz dersin ardından, Pratik Uygulama dersi ile program tamamlanmıştır. Teorik dersler için devam zorunluluğu ile bu dersler sonunda yapılan kapsamlı değerlendirme sınavı programın sonunda verilen sertifikaları alabilmek için gerekli olan iki şart olarak belirlenmiştir. 150 saatlik programın sonunda ASTEL Proje ortaklarının ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın görünürlük desteği ile düzenlenen sertifikaları almaya hak kazanmaları için tüm katılımcılara %80 devam zorunluluğu şartı uygulanmıştır. Ayrıca katılımcılardan başarılı olabilmeleri için çoktan seçmeli değerlendirme sınavından en az 45 puan almaları beklenmiştir. Saha dersi ise katılım ve sınav şartlarının dışında tutulmuştur. 
 
Proje süresince "Cephe Akademi" dışında farklı zaman dilimlerinde sertifikalı mesleki seminer programları düzenlenmiştir. Ayrıca pek çok sempozyum, konferans, fuar ve etkinlikte proje kapsamında sunumlar ve sektör çalışanlarına ve bu alanda yetişmekte olan iş gücüne yönelik kısa tanıtımlar, söyleşiler gerçekleştirilmiştir. ALUTALKS etkinliği içerisinde yürütülen paneller ise bu kapsamda sektör çalışanları ile öğrencileri bir araya getiren platformlardan olmuştur. 
 

Projenin Gerçekleştirilmesi ile Beklenen Sonuçlar Şöyle Özetlenmiştir;

  1. Sistem testleri laboratuvarlarının kurulması,
  2. Sistem testlerinde kullanılan makine teçhizatın yerli olarak geliştirilmesi,
  3. Sistem testlerinde kullanılacak yazılımların yerli olarak geliştirilmesi,
  4. Geliştirilecek test sistemlerinin bakımını yapacak personelin yetiştirilmesi,
  5. Geliştirilecek test sistemlerini ve yazılımları kullanabilecek yetkinlikte personel yetiştirilmesi,
  6. Sistem testleri laboratuvarının akredite edilmesi,
  7. Cephe akademisi ön lisans birimlerinin üniversite bünyesinde kurulması veya mesleki eğitim başlıklarının genişletilmesi.