Türk Eklemeli İmalat Birliği (TAMA), ALUTEAM’de Buluştu


23 Mart 2019

Eklemeli imalat alanında yaptığı çalışmalarla sanayi, akademi ve kamu kurumlarının ortak paydada buluşup alanında uzman kişilerle işbirliği içinde yol almasını sağlayan TAMA, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde bulunan Alüminyum Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde ekibimizle bir araya geldi.

Türk Eklemeli İmalat Birliği, geçtiğimiz yıl Mart ayında eklemeli imalat alanında çalışmalarda bulunmuş, bilfiil projelerde de yer alan akademisyenlerin girişimi kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana gelişen teknolojinin getirisi olarak geleneksel imalat yöntemlerinin yerini alan katmanlı imalat alanında çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda dönemsel olarak bir araya gelen birlik, kuruluş biçimi ile ülkemizde bulunan önemli araştırmacıları aynı çatı altında toplamayı başarmıştır.

Sabancı Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Koç Üniversitesi’nden önemli akademisyenler, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ALUTEAM’de bir araya geldi. Toplantı gündeminin en önemli maddesi ise TAMA’nın 17-18 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Green Park Otel Pendik’ te 2 günlük bir organizasyon olarak düzenleyeceği AMCTURKEY, Eklemeli İmalat Konferansı oldu. Türkiye’de ve dünyada katmanlı imalat alanında araştırma yapan akademisyenlerin, sektör temsilcilerinin, kamu kuruluşlarının bu alandaki gündemi takip edebilecekleri, bilgi ve deneyimlerini paylaşabilecekleri uluslararası bir organizasyon olması planlanan AMCTURKEY detayları görüşüldü.