Teknik Ekipman Alım için İhale Sonucu


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Alüminyum Yapı Sistemleri Test ve Eğitim Laboratuvarı’na (ASTEL) TR10/18/YMP/0038 Kodlu Teknik Ekipman Mal Alımı için mal alım ihalesi yapılması planlanmıştır. 03.01.2019 tarihinde yapılan ihaleye firmalardan teklif gelmediği için ihale sözleşmeye bağlanamamıştır. İlgili alımlarla ilgili tekrardan ihale ilanına çıkılacaktır.