Projemize İSTKA’dan Büyük Destek


Üniversitemiz ile Girişimci Alüminyum Sanayiciler ve İş Adamları Derneğinin (GALSİAD) ortaklaşa gerçekleştirdiği
 “Alüminyum İmalat Teknolojileri Eğitim, Araştırma, Test Merkezi” Projesi,  İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) açtığı Bilgi Odaklı 
Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde değerlendirmeye giren toplam 278 proje arasından desteklenmeye değer 
40 proje arasında yer almıştır. Bu çerçevede İSTKA merkezinde Rektörümüz Prof. Dr. Musa Duman, MMF Dekanı Prof. Dr. Fevzi Yılmaz 
ve MMF Dekan Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Koç’un katılımları ile hibe sözleşmesi imza töreni gerçekleştirilmiştir. 
 
Üniversite-Sanayi i işbirliğinin en somut örneklerinden birisi olan projenin toplam finansmanı, sanayicilerimizin katkıları ile 
birlikte 2 Milyon TL’yi aşacaktır. Proje kapsamında metal dışı malzemeler sektörünün lideri Alüminyum sektörü için, sektörün en önemli 
temsilcisi GALSİAD’ın ortaklığı ile, Türkiye’nin alüminyum eksenli ilk mükemmeliyet merkezi oluşturulması yolunda önemli bir adım atılmıştır. 
 
Proje kapsamında sektörle karşılıklı çalışılacak üç temel faaliyet alanı belirlenmiştir:
1. Alüminyum üretimi konusunda kalifiye iş gücünün yetiştirilmesi ve desteklenmesi, 
2. Alüminyum eksenli Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri,
3. Akredite Alüminyum Ürün Testlerinin gerçekleştirilmesi.
 
Sektörün mevcut kapasitesinin artırılması ve katma değeri yüksek faaliyet alanlarına girebilmesi için gerekli bu üç başlık
altında çok sayıda faaliyet gerçekleştirilecektir.
Özellikle, üretim hatlarında çalışacak personelin beceri ve niteliğinin artırılması için teorik ve ağırlıklı uygulama içeriği ile kapsamlı
 bir eğitim programı hazırlanmıştır. 
 
Araştırma-Geliştirme faaliyetleri kapsamında, sektörün özgün ürünler üretebilmesine katkı sağlayacak tasarımdan uygulamaya
 prototip imalatı gerçekleştirilecektir. Hızlı prototipleme kapasitesinin İSTKA desteği ile merkeze dahil olmasıyla birlikte özellikle
 katma değeri yüksek, tasarımı ve üretimi zor ürünlerin üretilebilmesi konularında sektöre katkı sağlanacaktır. 
Test faaliyetleri kapsamında, alüminyum eksenli tüm testlerin yapılabileceği bir kabiliyet kazandırılacaktır