Mal Alımı için ihale ilanı


Mal Alımı için ihale ilanı 


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2012 Yılı Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Alüminyum İmalat Teknolojileri Eğitim, Araştırma ve Test Merkezi Projesin’ de İSTKA/2012/BIL/151 için bir mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.


İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No:12 Beyoğlu-İSTANBUL adresinden veya www.alum.fsm.edu.tr internet adreslerinden temin edilebilir. 


Teklif teslimi için son tarih ve saati: 02.04.2013  14:00


Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.fsm.edu.tr  alum.fsm.edu.tr ve www.istka.org.tr yayınlanacaktır.


Teklifler, 02/04/2013 tarihinde, saat 14:00’da ve Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No:12 Beyoğlu-İSTANBUL adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

Araç Alımı İhalesi Teklif Dosyası için tıklayınız