Alüminyum ve Bakır Sektörleri Gelişim Çalıştayı Gerçekleşti


 
         ALÜMİNYUM VE BAKIR SEKTÖRLERİ GELİŞİM ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİ
 
23-26 Mayıs 2013 Tarihlerinde Üniversitemiz, Alüminyum Test, Eğitim ve Araştırma Merkezi (ALUTEAM), Alüminyum ve Bakır sektörleri gelişim çalıştayın da sektörlerin temsilcileriyle bir araya geldi. Çalıştaya Türk Alüminyum ve Bakır Sektörlerinin önde gelen üreticileri ve ihracatçılarının yanı sıra başta Ekonomi ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları olmak üzere Sektörel Dernek, Kamu Kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan yaklaşık 120 katılımcı bir araya geldi.
İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki, Çalıştay'ın amacını sektörün rekabet gücünün artırılıp yol haritasının ortaya çıkarılması, 2023 eylem planının yeniden ele alınması ve stratejiler belirlenmesi olarak açıkladı. Alüminyum ve bakır sektörlerinde hedeflenen ihracat artışını sağlayabilmek için yenilikçi düşüncelere gerek duyulduğunu söyledi. Üniversiteler ve Sanayicilerin ortak hareket ederek Ar-Ge çalışmalarının sektör açısından önemi vurgulandı. Tınaz Titiz tarafından yönetilen Çalıştay oturumlarında, rekabet gücünün artırılması için hammadde ve enerji başta olmak üzere maliyetleri aşağıya çekecek yeni düşüncelere ve ihracatı artırabilmek için de yeni ürünlere ihtiyaç duyulduğu dile getirildi.
Çalıştay da ele alınan diğer konular şu başlık altında toplandı;
 
• Enerji maliyetlerini aşağıya çekecek yollar ve enerji maliyetini azaltacak yeni üretim teknolojileri ve inovasyon.
• Yurtiçi üretim yetersizliği nedeniyle yönelmek zorunda kalınan ithalatta maliyetlerin düşürülmesi.
• İhraç ürününün katma değerini ölçebilen ve buna göre devlet teşviklerini ayarlayan sistemlerin tasarlanması
• Türkiye'de Londra Metal Borsası deposu kurulması.
• Hammadde temin güvenliğinin sağlanması. Hammadde güvenliğini korumak için metal borsası kurulması.
• Henüz Türkiye'de üretilmeyen yüksek katma değerli ürünlerde, bu pazarların oyuncularıyla yarışabilecek koşulların yaratılması. 
• Amaç rekabet gücü yüksek, katma değerli ürünler. Bu çerçevede sadece alüminyum ve sadece bakır ürünler yerine çeşitli girdilerden oluşan ve özellikle de bilgi katma değeri yüksek "bileşik ürünler"e yönelmesi.
• Sektörün rekabet gücünün artırılması ve sürdürülmesi.
• ihracatta sıçrama yapacak sıradışı etkenlerin belirlenmesi.
• Yıkıcı rekabetin yapıcı dayanışmaya dönüştürülmesi,