ALUTEAM Faaliyetlerine ASTEL Projesi İle Gelişerek Devam Ediyor


7 Mayıs 2019

ALUTEAM, akademinin araştırma kapasitesi ile sanayinin üretim tecrübesini birleştirerek, alüminyum üretimi yapan firmaların katma değeri yüksek alanlarda farklılaşmalarını sağlayacak ürün geliştirme faaliyetlerine katkıda bulunmaktadır. ALUTEAM, üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde bir eğitim, araştırma ve test merkezi olarak faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda çalışmalarına yenisini ekleyen ALUTEAM, Alüminyum Yapı Sistemleri Test ve Eğitim Laboratuvarı Projesi ile gelişerek devam etmektedir.

Alüminyum sektörü, sistem testleri ihtiyaçlarını yurt dışından veya sektör temsilcilerinin kontrolünde olan yabancı menşeili sertifika sahibi laboratuvarlardan sağlamaktadır. Bu iki yöntemde de ülkemizin kaynakları yabancı sermayeye aktarılmakta ve sektörün büyük sermayeli temsilcileri bu duruma karşı ortak bir eylemde bulunmamaktadır. Projenin başlaması ile ülkemizin kaynakların yurtiçinde kalması sağlanması öte yandan sektörün tüm temsilcilerinde iş birliği bilincinin yaygınlaşması amaçlanmaktadır.

TR10/18/YMP/0038 kodlu Alüminyum Yapı Sistemleri Test ve Eğitim Laboratuvarı Projesi (ASTEL), İstanbul Kalkınma Ajansı 2018 yılı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında desteklenmektedir. Proje, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Girişimci Alüminyum Sanayici ve İşadamları Derneği, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği iş birliği sayesinde geliştirilmiştir. ASTEL ile alüminyum yapı sistemi üreten ve uygulayan firmalar; yapı sistemlerini ve aksesuarlarını tasarlayan firmalar ve mimarlar; yapı sistemlerinde çalışmalarda bulunan araştırmacılar, akademisyenler ve çalışmak isteyen öğrencilere ulaşılması hedeflenmektedir. Bu proje kapsamında bilgi temelli yapı sistemlerinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve kurulacak olan "Cephe Akademisi" ile çalışmaların profesyonel bir eğitim programına dönüştürülerek, gerçekleştirilecek olan test ve eğitim faaliyetleri sayesinde birbirini destekleyen ve büyüten bir yapı oluşturulacaktır.

Kurulumu başlayan sistem testleri laboratuvarları sayesinde alüminyum sanayicilerin ve cephe uygulamacılarının temel ihtiyaçlarını karşılayacak uluslararası standartlara uygun bir altyapı teşkil edilmiş olacaktır. Böylece laboratuvardan elde edilecek veriler genelleştirilerek, ürün ve üretimin geliştirilmesi, katma değeri yüksek ürünlerin ortaya çıkarılması sağlanmış olacaktır. Tüm bu katma değerler sayesinde projenin en önemli hizmetlerinden biri de alüminyumun mimari uygulama alanlarında yetkin ve deneyimli iş gücünün yetiştirilmesi olacaktır.