Hızlı Prototipleme


Hızlı Prototipleme bilgisayarda hazırlanan üç boyutlu çizimlerden elle tutulur fiziksel modeller elde etmemizi sağlayan imalat teknolojisidir.  Hızlı prototipleme, klasik metodlarla uzun sürelerde imal edilecek modelin hızlı bir şekilde üretilmesini sağlar. Bir parçanın modeli, CNC tezgahlarla veya elle işleme gibi klasik metotlarla da gerçekleştirilebilir ancak hızlı prototip üretim teknolojisi diğer klasik yöntemlerde olduğu gibi hammaddeden malzeme kaldırma yerine katman katman ekleme esasına dayanır. Bu sistemlerle ürünlerin imalat zamanı kısaltılarak, malzeme kaybı olmadan daha çabuk tasarlanıp ürün imalatına geçilebilir.

Ürün geliştirme sürecinde mümkün olduğunca erken aşamada yapılan prototipleme ve fonksiyonel test çalışmaları şirketlere büyük maliyet avantajları sağlamaktadır.  Merkezimizde hızlı prototipleme teknolojisi kullanılarak, AR-GE ve ÜR-GE süreçlerinize, geliştirilmekte olan ürünlere ve ihtiyaçlarınıza uygun destek verilmektedir