Vizyon ve Misyon


Vizyonumuz

Sanayi- Üniversite işbirliği çerçevesinde alüminyumun katma değer oluşturacak alanlarda kullanılmasını ve ülkemizin bu alanda dünya çapında rekabet gücünün artmasını sağlayacak, alüminyum ve ilgili tüm sektörlerin ortak kullanımına ve işbirliğine açık uluslararası ölçekte bir araştırma merkezi olmaktır.

 

Misyonumuz

Alüminyum sektörünün bilgi eksenli gelişmesini ve imalat teknolojilerinin kullanılması ile üretim süreçlerinin iyileştirilmesi ve ürün çeşitliliğinin artmasını sağlayacak; ortak, akredite bir test, eğitim ve araştırma merkezi olarak hizmet vermektir.